Plagiocephalometrie

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. PCM kan gebruikt worden voor discriminatief (de mate van afwijking van normaal) en longitudinaal (ontwikkeling in de tijd) onderzoek.

Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de grootste, transversale omtrek van het hoofd. Op dit bandje worden de loodrechte posities van de neus en de oren gemarkeerd. De aldus verkregen PCM-ring wordt gekopieerd op papier, waarna precieze metingen kunnen worden gedaan. PCM is een gemakkelijk toepasbare, niet-belastende, goedkope en betrouwbare manier om hoofdmetingen te verrichten. De intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van PCM zijn bij onderzoek van 50 kinderen hoog gebleken (zie Literatuur 3).

 

De criteriumvaliditeit van PCM blijkt bij vergelijking met de gouden standaard (driedimensionale CT-scan) bij 21 kinderen, hoog te zijn. De PCM-ring sluit goed aan op de hoofdhuid en de schedel, behoudt zijn vorm wanneer deze van het hoofd wordt afgehaald en de met PCM gemeten scheefheid komt nauwkeurig overeen met de scheefheid gemeten met een driedimensionale CT-scan (zie Literatuur 5).

 

Vanwege de goede psychometrische eigenschappen kan PCM gemakkelijk gebruikt worden voor in de dagelijkse praktijk en in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Bij herhaalde metingen kan PCM informatie geven over het natuurlijk beloop van deformatieve plagiocephalie en deformatieve brachycephalie en over het effect van therapeutische interventies op de schedelasymmetrie. De door PCM bepaalde oblique diameter difference index (ODDI) en de cranio-proportional index (CPI) geven een objectief beeld van de mate van plagiocephalie, respectievelijk brachycephalie.

Data Workshop 1

 

23 september 2023

27 januari 2024

5 oktober 2024

 

Data Workshop 2

 

7 oktober 2023

9 maart 2024

2 november 2024

 

 

Data Workshop 3

 

4 november 2023

13 april 2024

23 november 2024

 

 

 

Workshops

> Workshop 1

> Workshop 2

> Workshop 3

 

PCM

Meetband

Info

 

Contact

Info@ekwip.nl

0413-353919

 

 

 

Literatuur - Docenten -

PCM - Over EKWIP