Tekstvak: Tekstvak: Data 	Zaterdag
Tekstvak:

“Workshop Zuigelingenasymmetrie 2 ; Diagnostiek en Interventie”.

Een zeer praktische scholing,

gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen,

met veel afwisseling in hoorcolleges, interactieve colleges en praktijk

 

Workshop 2 volgt op de nog steeds succesvolle “Workshop Zuigelingenasymmetrie 1;  Plagiocephalometrie”, die al 8 jaar door EKWIP wordt georganiseerd. Bijna 1800 cursisten hebben de eerste workshop gevolgd. Workshop Zuigelingenasymmetrie 1 is gebaseerd op de resultaten van de promotiestudie, aangevuld met voortschrijdend inzicht aan de hand van recente literatuurstudies. Tijdens Workshop Zuigelingenasymmetrie 1 blijkt steeds weer dat er een grote behoefte is aan nog meer diepgang en uitgebreidere informatie over (differentiaal) diagnostiek, meetinstrumenten en interventies bij zuigelingenasymmetrie. In de afgelopen jaren is er meer informatie beschikbaar gekomen uit nieuwe wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews) en de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen.

 

”Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie” is al door ruim 700 cursisten gevolgd.

Ook in 2015 wordt deze workshop meerdere keren georganiseerd.

Hierin bespreken we de recente ontwikkelingen m.b.t. zuigelingenasymmetrie en de implicaties daarvan voor de kinderfysiotherapeutische praktijk.

 

Het theoretisch gedeelte betreft:

a.    Recente, relevante literatuur m.b.t. etiologie: prenatale ontwikkeling, prematuriteit, risicofactoren.

b.    Consequenties zuigelingenasymmetrie: neurologisch, cognitief, motorisch, schedelvorm, attractiviteit.

c.     Differentiaal diagnostiek en behandeling: oa. congenitale musculaire torticollis, craniosynostosis.

d.    Recent ontwikkelde meetinstrumenten voor zuigelingenasymmetrie: cervicale mobiliteitsmeting oa. met arthrodial protractor (Öhman), Muscle Function Scale (Öhman).

e.    Update Plagiocephalometrie en modificatie Argenta schaal.

f.     Behandelvormen: oa. kinderfysiotherapie, helmredressietherapie.

g.    Communicatie met verwijzers: verslaggeving.

h.    Richtlijn Voorkeurshouding en Schedelvervorming

 

De verschillende praktijksessies staan geheel in het teken van instructie en zelf uitvoeren van alle onderzoek-, preventie- en interventie vaardigheden die worden gedoceerd. Het evidence based behandelprotocol zoals gebruikt in de promotiestudie “Asymmetrie op de zuigelingenleeftijd” dient daarbij als uitgangspunt. Dit protocol wordt toegelicht met een uitgebreide variatie van positionerings-, hanterings- en oefenadviezen. De wijze waarop de ouderinstructie en instructie aan andere belanghebbenden en de communicatie met andere ketenzorgpartners optimaal verloopt, wordt (interactief) besproken.

 

 

Workshop Zuigelingenasymmetrie 2

Actuele informatie over cursusdata, kosten en inschrijving zijn opvraagbaar bij:

info @ ekwip.nl

Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij sturen u vervolgens uitgebreide workshopinformatie en een inschrijfformulier.

U ontvangt binnen twee dagen bericht. Zo niet dan a.u.b. telefonisch contact opnemen: 0413 - 353919

Evidence based Kinderfysiotherapie Wetenschap In Praktijk

Home

Workshop 1

Workshop 2

Promotieonderzoek

Plagiocephalometrie

Literatuur

Veelgestelde vragen

Relevante informatie

PCM Meetband

Nieuws

Workshop 1 : 30 mei 2015 ____ Workshop 2 : 28 mrt & 10 okt 2015

Data

Zaterdag 28 maart 2015 in Gemert, Noord-Brabant

Zaterdag 10 oktober 2015 in Soesterberg, Utrecht

 

Latere data 2015 moeten nog worden vastgesteld.

Wanneer u inschrijft op de wachtlijst, dan krijgt u bericht zodra nieuwe data bekend zijn.

Duur

2 dagdelen (van 9.00u tot 17.30u) ; 7 contacturen

Leslocatie

Diverse plaatsen in Nederland. Vraag actuele informatie via ons e-mail adres.

Doelgroep

Kinderfysiotherapeuten of in opleiding daarvoor, die de Workshop Zuigelingenasymmetrie 1; Plagiocephalometrie al hebben gevolgd (is voorwaarde voor deelname).

Minimaal 24, maximaal 44 deelnemers per dag.

Docenten

Dr. Leo van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut, onderzoeker, docent kinderfysiotherapie

Drs. Marjolein van Velsen, kinderfysiotherapeut, pedagoog, docent kinderfysiotherapie

Beide docenten hebben jarenlange ervaring in het onderzoek en de behandeling van  asymmetrische zuigelingen, en hebben uitgebreide onderwijservaring, in het bijzonder voor wat betreft de vertaling van wetenschap naar de kinderfysiotherapeutische praktijk.

Nelleke Willems, MPPT, kinderfysiotherapeut, docent kinderfysiotherapie

Accreditatie

Deelname aan Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek & Interventie wordt gehonoreerd met 7 accreditatiepunten voor het  KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

Accreditatie voor de CURSUS Zuigelingenasymmetrie, bestaande uit de combinatie van Workshop 1 & 2, is aangevraagd voor oefentherapeuten (ADAP). 

Inschrijving

Het inschrijfformulier is opvraagbaar via: info @ ekwip.nl

Het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt u

Per post naar: EKWIP, Lavasveld 38, 5467 KR Veghel.   òf

Per email als bijlage naar: info @ ekwip.nl

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en een inschrijfnummer m.b.t. de betaling.