Tekstvak: Tekstvak: Data 	Zaterdag
Tekstvak:

“Workshop Zuigelingenasymmetrie 2 ; Diagnostiek en Interventie”.

Een zeer praktische scholing,

gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen,

met veel afwisseling in hoorcolleges, interactieve colleges en praktijk

 

Workshop 2 volgt op de nog steeds succesvolle “Workshop Zuigelingenasymmetrie 1;  Plagiocephalometrie”, die al 10 jaar door EKWIP wordt georganiseerd. Bijna 1900 cursisten hebben de eerste workshop gevolgd. Workshop Zuigelingenasymmetrie 1 is gebaseerd op de resultaten van de promotiestudie, aangevuld met voortschrijdend inzicht aan de hand van recente literatuurstudies. Tijdens Workshop Zuigelingenasymmetrie 1 blijkt steeds weer dat er een grote behoefte is aan nog meer diepgang en uitgebreidere informatie over (differentiaal) diagnostiek, meetinstrumenten en interventies bij zuigelingenasymmetrie. In de afgelopen jaren is er meer informatie beschikbaar gekomen uit nieuwe wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews) en de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen.

 

”Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie” is al door ruim 800 cursisten gevolgd.

Ook dit jaar wordt deze workshop meerdere keren georganiseerd.

Hierin bespreken we de recente ontwikkelingen m.b.t. zuigelingenasymmetrie en de implicaties daarvan voor de kinderfysiotherapeutische en oefentherapeutische praktijk.

 

Het theoretisch gedeelte betreft:

a.    Recente, relevante literatuur m.b.t. etiologie: prenatale ontwikkeling, prematuriteit, risicofactoren.

b.    Consequenties zuigelingenasymmetrie: neurologisch, cognitief, motorisch, schedelvorm, attractiviteit.

c.     Differentiaal diagnostiek en behandeling: oa. craniosynostosis.

d.    Recent ontwikkelde meetinstrumenten voor zuigelingenasymmetrie: cervicale mobiliteitsmeting oa. met arthrodial protractor, Muscle Function Scale.

e.    Update Plagiocephalometrie en modificatie Argenta schaal.

f.     Behandelvormen: oa. kinderfysiotherapie, helmredressietherapie.

g.    Communicatie met verwijzers.

h.    Richtlijn Voorkeurshouding en Schedelvervorming

 

De verschillende praktijksessies staan geheel in het teken van instructie en zelf uitvoeren van alle onderzoek-, preventie- en interventie vaardigheden die worden gedoceerd. Het evidence based behandelprotocol zoals gebruikt in de promotiestudie “Asymmetrie op de zuigelingenleeftijd” dient daarbij als uitgangspunt. Dit protocol wordt toegelicht met een uitgebreide variatie van positionerings-, hanterings- en oefenadviezen. De wijze waarop de ouderinstructie en instructie aan andere belanghebbenden en de communicatie met andere ketenzorgpartners optimaal verloopt, wordt interactief besproken.

 

 

Workshop Zuigelingenasymmetrie 2

Actuele informatie over cursusdata, kosten en inschrijving zijn opvraagbaar bij:

info @ ekwip.nl

Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij sturen u vervolgens uitgebreide workshopinformatie en een inschrijfformulier.

U ontvangt binnen twee dagen bericht. Zo niet dan a.u.b. telefonisch contact opnemen: 0413 - 353919

Evidence based Kinderfysiotherapie Wetenschap In Praktijk

Home

Workshop 1

Workshop 2

Promotieonderzoek

Plagiocephalometrie

Literatuur

Veelgestelde vragen

Workshop 3

PCM Meetband

NIEUW : Workshop 3 ! Diverse data in 2016 en 2017! ____

Data

Zaterdag 12 november 2016 in Driebergen - Rijsenburg

 

Zaterdag 8 april 2017 in Driebergen - Rijsenburg

Wanneer u inschrijft voor de wachtlijst, dan krijgt u bericht zodra nieuwe data bekend zijn.

Duur

Van 9.00u tot 17.30u ; 7 contacturen

Leslocatie

Zie bij de geplande data of vraag actuele informatie via ons e-mail adres.

Doelgroep

Kinderfysiotherapeuten (io), (kinder) oefentherapeuten en (pediatrisch) kinesitherapeuten,die Workshop Zuigelingenasymmetrie 1; Plagiocephalometrie al hebben gevolgd (is voorwaarde voor deelname).

Minimaal 24, maximaal 48 deelnemers per dag.

Docenten

Dr. Leo van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut, onderzoeker, docent kinderfysiotherapie

Drs. Marjolein van Velsen, kinderfysiotherapeut, pedagoog, docent kinderfysiotherapie

Beide docenten hebben jarenlange ervaring in het onderzoek en de behandeling van  asymmetrische zuigelingen, en hebben uitgebreide onderwijservaring, in het bijzonder voor wat betreft de vertaling van wetenschap naar de kinderfysiotherapeutische praktijk.

Nelleke Willems, MPPT, kinderfysiotherapeut, docent kinderfysiotherapie

Accreditatie

Deelname aan Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek & Interventie wordt gehonoreerd

* met 7 accreditatiepunten voor het  KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

* met 10 accreditatiepunten voor het ADAP register voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). 

Inschrijving

Het inschrijfformulier is opvraagbaar via: info @ ekwip.nl

Het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt u

Per post naar: EKWIP, Lavasveld 38, 5467 KR Veghel.   òf

Per email als bijlage naar: info @ ekwip.nl

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en een inschrijfnummer m.b.t. de betaling.